हाइलाइट्स
डा. मीनेन्द्र रिजाल
माननीय मन्त्री

श्री सुनिल बहादुर मल्ल
सचिव

पछिल्ला सामाग्रीहरु
(पछिल्लो ३० दिनको)

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

पृष्ठभुमि
सुचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि २०२८ साल साउन १ गते सञ्चार मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । यस अघिसम्म निर्माण, यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई सुचना तथा सञ्चार क्षेत्रका विषयहरू हेर्ने जिम्मेवारी सूम्पिएको थियो ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावलीले यस मन्त्रालयलाई सूम्पेका जिम्मेवारी अनूरूप यस मन्त्रालयको नाम सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय कायम गर्न प्रशासन सूधार आयोगको प्रतिवेदन २०४८ ले सूझाव प्रस्तूत गरेअनूसार तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालयलाई २०४९ सालदेखि सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय नामाकरण गरिएको हो... बाँकी >>

 समाचार

 सूचना

(अद्यावधिक मिति: २०७२-०६-१२ १०:०१:३०)

 टेण्डर सूचना

सूचना अधिकारी

श्री कृष्ण पोखरेल
उप सचिव

फोनः ४२११५७३

आ.ब. २०६९।७० को उत्कृष्ट कर्मचारी

श्री रेनु शाक्य
प्राविधिक अधिकृत

फोटो ग्यालेरी

सम्पर्क ठेगाना

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौं
फोन: +९७७-१-४२११५५६
फ्याक्स: +९७७-१-४२११७२९
इमेल: info@moic.gov.np
URL: http://www.moic.gov.np

प्रकाशनहरु


© २०७२, प्रतिलिपि अधिकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सुरक्षित ।