हाइलाइट्स
सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन
मोहनबहादुर बस्नेत
मा. मन्त्री

महेन्द्रमान गुरुङ्ग
सचिव
आज मिति २०७४ भदौ ०५ गते

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

पृष्ठभुमि
सुचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि २०२८ साल साउन १ गते सञ्चार मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । यस अघिसम्म निर्माण, यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई सुचना तथा सञ्चार क्षेत्रका विषयहरू हेर्ने जिम्मेवारी सूम्पिएको थियो ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावलीले यस मन्त्रालयलाई सूम्पेका जिम्मेवारी अनूरूप यस मन्त्रालयको नाम सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय कायम गर्न प्रशासन सूधार आयोगको प्रतिवेदन २०४८ ले सूझाव प्रस्तूत गरेअनूसार तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालयलाई २०४९ सालदेखि सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय नामाकरण गरिएको हो... बाँकी >>

पछिल्ला सामाग्रीहरु
(पछिल्लो ३० दिनको)

(अद्यावधिक मिति: २०७४ जेष्ठ १० २१:०२:१४)

(अद्यावधिक मिति: २०७४ असार २७ १७:०२:००)

(अद्यावधिक मिति: २०७३ फाल्गुण १० १०:३४:१७)

(अद्यावधिक मिति: २०७३ माघ २६ १०:००:३६)

प्रवक्ता

श्री रामचन्द्र ढकाल
सह सचिव

फोनः ४२११४३५
मोबाइलः ९८५११७७३५०
इमेलः dhakalrc@moic.gov.np

सूचना अधिकारी, सहायक प्रवक्ता

श्री संगीता ओझा
उप सचिव

फोनः ४२११७७१
मोबाइलः ९८५१२०८५९१
इमेलः sangita.ojha@moic.gov.np

गुनासो सुन्ने अधिकारी

श्री गोविन्द सिंह भण्डारी
उप सचिव

फोनः ४२११८३०
मोबाइलः ९८५१००२४२५

फोटो ग्यालेरी

प्रकाशनहरु


© २०५९ - २०७४, प्रतिलिपि अधिकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सुरक्षित ।